בניית תכנית הדרכה

  • במהלך חציון השני של שנת העבודה מרבית הארגונים נכנסים ל"ישורת אחרונה" בהכנת תוכנית ההדרכה. חלקנו עדיין מתמודדים על מגבלות תקציב ולכן מומלץ לשוב לעיין ברעיונות לניהול  הדרכה בעת משבר. כמו כן לגלות ערנות  לכלים חדשניים בעולם ההדרכה....

  •  טיפ! בארגונים בהם יש מחלקות תכנות ניתן לפתח שאלון אינטרנטי ידידותי (הדגם)  שיגדיל את שיתוף הפעולה בבחינת : "מה שלא פשוט – פשוט לא יהיה".  כמו כן חוסך נייר ועבודת עיבוד נתונים סיזיפית....

  • המשוב הינו כלי המאפשר למנהלי הדרכה ומנחים לשפר ביצועים מפעילות הדרכה אחת לזו שאחריה ומהווה פלטפורמה לתחקור, הפקת לקחים , תיקון הנדרש ושיכפול ההצלחות....

  • מוצעת בזו רשימת נושאים "מעוררי זיכרון" לתקף צרכים שעלו במהלך השנה ונשכחו או צרכים שייתכן שהארגון יזקק להם בהמשך. רשימה שיטתית הינה כלי תומך החלטה חשוב למנהל/ת ההדרכה בעבודתו מול המנהלים....

בודק...
×